Aspirantes aceptados a presentar curso propedéutico de ingreso